Смирновська громада
Запорізька область, Пологівський район

Послуги

Соціальні робітники надають різні види соціально-побутових послуг, а саме:

  • ведення домашнього господарства: закупівля та доставка продуктів харчування, ліків, промислових товарів; приготування (допомога в приготуванні) їжі; прибирання (допомога в прибиранні) житла; прання, прасування, піднесення вугілля, дров, розчистка снігу, доставка води з колонки, допомога при консервації овочів та фруктів, дрібний ремонт одягу;
  • допомога в самообслуговуванні: допомога у вмиванні, обтиранні, обмиванні, вдяганні,  роздяганні, заміні натільної білизни, заміні постільної білизни, купанні, у користуванні туалетом;
  • допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами: виклики лікаря, комунальних служб, транспортних служб, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я;
  • навчання навичкам самообслуговування: навчання навичкам вмивання, обтирання, обмивання, вдягання, роздягання, користування туалетом;
  • допомога в обробітку присадибної ділянки;
  • надання інформації з питань захисту населення;
  • допомога в отриманні безоплатної правової допомоги;
  • допомога в оформленні різних видів документів, субсидій і внесення платежів;
  • інші соціальні послуги.

  

Умови прийняття на соціальне обслуговування:

  • письмова заява громадянина;
  •  медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потреби в  постійній сторонній допомозі та в догляді в домашніх умовах;
  • довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб;
  • копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);
  • інформацію з Державного реєстру речових прав  про наявність або відсутність договору довічного утримання;

         На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план надання соціальної послуги, після чого між громадянином і центром укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови.

       Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з  догляду вдома постійно (III, ІV група рухової активності - два рази на тиждень), періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення.

Припинення надання  соціальних послуг:

Обслуговування громадян відділенням соціальної допомоги вдома припиняється у разі:

  • поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, в результаті чого громадянин втрачає потребу в соціальному обслуговуванні (наданні соціальних послуг);
  • виявлення у громадянина, якого безоплатно обслуговує центр соціальних послуг, працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання (догляду);
  • зміни місця проживання;
  • грубого, принизливого ставлення громадянина до  соціальних  робітників та інших працівників центру соціальних послуг;
  • порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);
  • систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;
  •  виявлення медичних протипоказань для соціального обслуговування центром соціальних послуг;
  • надання громадянинові соціальних послуг фізичною особою, якій призначено  щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку;
  • відмови отримувача соціальних послуг або його законного представника від отримання соціальних послуг;
  • невиконання  громадянином без поважних причин вимог щодо отримання  соціальної  послуги  з  догляду  вдома після письмового попередження  про  припинення  чи  обмеження  її надання або після обмеження надання такої послуги;
  • припинення  діяльності  центру;

У разі смерті громадянина надання соціальних послуг також припиняється  на підставі доповідної записки соціального робітника та  копії  свідоцтва  про  смерть.

Повернутись на головну сторінку
центру надання соціальних послуг

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора